Darba apģērba standarti un marķējums

CE MARĶĒJUMS

HELLY HANSEN darba apģērbs (individuālās aizsardzības līdzekļi) ir izgatavoti un testēti, ievērojot standartus, kas atbilst Eiropas direktīvai  (89/686/EEB) , tādēļ tas ir apstiprināts ievērojot CE marķēšanas noteikumus.

HELLY HANSEN darba apģērba ražotāju mērķis – novērst nelaimes gadījumus un traumas darba laikā, kas saistītas ar aukstumu, karstumu, uguni, lietu un ierobežotu redzamību.

CE marķējums norāda izstrādājuma aizsardzības līmeni. Eiropas Savienības direktīva (89/686/EEB) ir likums par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL), kas ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Savienības direktīva (89/686/EEB) nosaka pamata IAL projektēšanas un ražošanas prasības, kas nodrošina lielāku drošību darba vidē.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS

CE marķējums nozīmē, ka izstrādājums atbilst konkrētām izstrādājumu kategorijas izvirzītajām prasībām. Tas nesniedz garantiju,  ka izstrādājums palīdzēs izsargāties no nelaimes gadījumiem vai nopietniem miesas bojājumiem, ja lietotājam izcelsies briesmas darba laikā.

IAL DIREKTĪVA 89/656 GALA LIETOTĀJIEM

Gala lietotājiem veselības un drošības prasību darba vietā dēļ jābalstās uz direktīvu 89/656/EEB. Darba devējiem obligāti jāveic riska novērtēšana un jānolemj, kādi drošības līdzekļi ir izmantojami konkrētajā darba vidē. Darba devēji ir atbildīgi par to, lai personālam būtu pieejami atbilstošie drošības līdzekļi.

Veikto izmēģinājumu rezultāti uz izstrādājuma sniegti simbolu veidā. Tāpat ir norādīts, ka mērījumi tika veikti ievērojot noteiktas metodes, vai rezultāts ir 1, 2 vai 3, kad 3 ir augstākais drošības līmenis.

Dati par katru HELLY HANSEN produktu ir sniegti iekšpusē uz etiķetēm, kā arī kopā ar izstrādājumiem sniegtajās brošūrās. Šī informācija tāpat sniegta šajā preču katalogā atrodamo izstrādājumu aprakstos un vietnē www.hhworkwear.com.

 

EN STANDARTI / APSTIPRINĀJUMI

   EN 471, EN ISO 20471
EN 417EN ISO 20471Aviācijas un kosmosa sērija. Paaugstinātas redzamības apģērbs. Labi redzams  aizsargapģērbs profesionālai lietošanai.

Šis standarts nosaka prasības apģērbam, kurš ir paredzēts personas redzamības nodrošināšanai bīstamās situācijās, neņemot vērā apgaismojuma apstākļus dienas vai nakts laikā, mākslīgajā apgaismojumā (redzamība 24 st.). Efektīvu redzamību nodrošina izmantotie fluorescentie audumi un gaismu atstarojošas lentes. Redzamību mēra kā atspīdošā auduma, kā arī fluorescentā auduma (X) platības un vietas, to kvalitātes (Y) kombinācija.

X – atstarojošā / fluorescentā auduma līmenis 1, 2 vai 3.

Y – atstarojošais audums, kas tiek izmantots darba apģērbam karstuma ietekmējamās darba vietās (izņemot ugunsdzēsēju un metinātāju apģērbu)

   EN 531
EN 531Atstarojošs audums, kas tiek izmantots darba apģērbam karstuma ietekmējamās darba vietās (izņemot ugunsdzēsēju un metinātāju apģērbu)

Šis standarts definē aizsargapģērba īpašības, to izturība attiecībā uz karstumu. Ierobežota liesmas izplatīšanās (A) (apturēta / neapturēta) ir testēta saskaņā ar EN 532 standartā norādīto metodi. Lai atbilstu EN 531 standarta prasībām, apģērbam jāaizsargā vismaz no viena veida karstuma.

Siltums var tikt nodots konvekcijas veidā B (līmeņi B1–B5) saskaņā ar EN 367 standartu, starojuma veidā C (līmeņi C1–C4) saskaņā ar EN 366 vai kausēta alumīnija šļakatām (D) saskaņā ar EN 373. HELLY HANSEN izstrādājumu izmēģinājumi tiek veikti saskaņā ar EN 531 standartu, darbojoties karstuma konvekcijas un starojuma metodēm.