Garantijas saistības un preču atgriešana

Garantijas noteikumi

 1. Instrumentiem tiek piešķirts garantijas termiņš, kas norādīts garantijas talonā, skaitot no pārdošanas datuma. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ.
 2. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja nav iesniegts garantijas talons. Garantijas talons, kurā nav aizpildīta visa nepieciešamā informācija vai trūkst pārdevēja paraksts, tiek uzskatīts par spēkā neesošu.
 3. Instrumentiem, kas tiek lietoti profesionālā darbībā, ir jāveic instrumenta apkope ik pēc 3 mēnešiem vai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
 4. Garantijas remonts netiek veikts, ja:
 • instruments tiek lietots neņemot vērā ekspluatācijas noteikumus, kas noteikti instrukcijā;
 • instruments ir mehāniski vai citādi bojāts;
 • bojājums radies pārāk augsta sprieguma vai tā kāpumu dēļ (klienta vainas dēļ vai ne klienta vainas dēļ);
 • instruments tiek lietots neatbilstoši ražotāja noteiktiem mērķiem;
 • dabiska detaļu nolietošanās (instrumentu oglītes, vadi, akumulatori, savienojumi, instrumentu turētāji u. c.);
 • bojājumi, ko izraisījis ūdens, putekļi vai citas kaitīgas vielas;
 • bojājumi, kurus radījušas dabas katastrofas (zibens, plūdi u. tml.);
 • instrumenta pārslodzes dēļ;
 • bojājumiem, kas radušies izmantojot materiālus vai rezerves daļas, kuras nav oriģinālas vai kuras nav rekomendējis ražotājs;
 • ja instrumenta remonts nav veikts autorizētos apkalpošanas centros;
 • instrumenta konstrukcija un parametri ir patvaļīgi izmainīti;
 • laicīgi neveicot obligātas profilaktiskās apskates darbus.

Preču atgriešana

Slēdzot distances līgumu, t.i., iegādājoties preces e-veikalā www.gitana.lv, jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Atteikuma veidlapa ir pieejama šeit: atteikuma veidlapa

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā e-veikalam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt jums visas veiktās iemaksas. E-veikals www.gitana.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

Garantijas saistības un atdošana PDF formātā